Riktad nyemission om cirka 1,5 MSEK

By |2021-12-21T21:46:49+01:00December 1st, 2021|

FarmPharma AB genomför riktad nyemission om cirka 1,5 MSEK för ökad utvecklingstakt WED, DEC 1, 2021 10:00 CET Styrelsen för FarmPharma AB (publ) ("FarmPharma" eller "Bolaget"), har beslutat om, och genomför en riktad nyemission av 776 000 aktier (”Nyemissionen”), med stöd av bemyndigandet från årsstämman [...]

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner (TO 1)

By |2021-12-21T21:41:42+01:00November 2nd, 2021|

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner (TO 1)  TUE, NOV 2, 2021 10:00 CET FarmPharma AB (publ) (”FarmPharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner (TO 1). Den 20 oktober avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner, TO 1. Totalt nyttjades 736 249 optioner, vilket motsvarar cirka 27,5 % av [...]

Inbjudan att teckna optioner

By |2021-10-06T19:15:36+02:00October 5th, 2021|

VD har ordet i samband med teckningsprogram av optioner, serie TO 1 TIS, 5 OKT, 2021 10:00 CET Inbjudan More about FarmPharma: FarmPharma AB operates in the development and distribution of veterinary products, and their first product is for prevention and treatment of bacterial and [...]

Invitation to draw options

By |2021-10-06T19:16:58+02:00October 5th, 2021|

CEO’s message regarding the subscription program of options, the TO 1 series TUE, OCT 5, 2021 10:00 CET Invitation More about FarmPharma: FarmPharma AB operates in the development and distribution of veterinary products, and their first product is for prevention and treatment of bacterial and [...]

FarmPharma’s EUREKA project has started in accordance with the plan

By |2021-10-05T20:29:13+02:00October 1st, 2021|

FarmPharma’s EUREKA project has started in accordance with the plan FRI, OCT 1, 2021 00:01 CET Today, October 1, 2021, the project IMMOONITY – Development of a novel interferon-based therapy to treat and prevent bacterial and viral infections – sponsored by the EUREKA Eurostars grant  [...]

Utfall av företrädesemission av units

By |2021-10-06T19:24:22+02:00May 4th, 2021|

Utfall av företrädesemission av units TUE, MAY 4, 2021 11:00 CET Styrelsen för FarmPharma AB (publ) (”FarmPharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen” eller ”Emission”) som offentliggjordes den 26 februari 2021. I Företrädesnyemissionen emitteras 1 116 [...]

Validation of activity of bovine interferons has been started

By |2021-10-06T19:26:25+02:00April 21st, 2021|

Validation of activity of bovine interferons has been started WED, APR 21, 2021 14:00 CET Previously FarmPharma AB signed a collaboration agreement with Federal Scientific Centre – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named after K. I. Skryabin and Y. R. Kovalenko of [...]

Go to Top