Utfall av nyttjande av teckningsoptioner (TO 1)

 

FarmPharma AB (publ) (”FarmPharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner (TO 1). Den 20 oktober avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner, TO 1. Totalt nyttjades 736 249 optioner, vilket motsvarar cirka 27,5 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 1,47 MSEK.

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i FarmPharma (TO 1)

Under perioden 6 – 20 oktober 2021 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 736 249 optioner, vilket motsvarar cirka 27,5 % av det totala antalet optioner vilket tillför bolaget cirka 1,47 MSEK.

Genom de nyttjade antalet teckningsoptioner tillförs 736 249 nya aktier till bolaget, totalt nytt antal aktier blir därmed 15 214 621 stycken. Aktiekapitalet ökar med 36 812,45 SEK, vilket medför att totalt aktiekapital i Bolaget efter utfallet uppgår till 760 731,05 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 5,1 procent baserat på antalet aktier i FarmPharma och utfallet av nyttjandet av TO 1.

More about FarmPharma:

FarmPharma AB operates in the development and distribution of veterinary products, and their first product is for prevention and treatment of bacterial and viral infections in cattle without the use of antibiotics. For more info please contact Irina Zaitseva, the company’s CEO.

Video presentation

Follow us on:

LinkedIn

Share this post

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner (TO 1)

 

FarmPharma AB (publ) (”FarmPharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner (TO 1). Den 20 oktober avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner, TO 1. Totalt nyttjades 736 249 optioner, vilket motsvarar cirka 27,5 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 1,47 MSEK.

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i FarmPharma (TO 1)

Under perioden 6 – 20 oktober 2021 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 736 249 optioner, vilket motsvarar cirka 27,5 % av det totala antalet optioner vilket tillför bolaget cirka 1,47 MSEK.

Genom de nyttjade antalet teckningsoptioner tillförs 736 249 nya aktier till bolaget, totalt nytt antal aktier blir därmed 15 214 621 stycken. Aktiekapitalet ökar med 36 812,45 SEK, vilket medför att totalt aktiekapital i Bolaget efter utfallet uppgår till 760 731,05 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 5,1 procent baserat på antalet aktier i FarmPharma och utfallet av nyttjandet av TO 1.

More about FarmPharma:

FarmPharma AB operates in the development and distribution of veterinary products, and their first product is for prevention and treatment of bacterial and viral infections in cattle without the use of antibiotics. For more info please contact Irina Zaitseva, the company’s CEO.

Video presentation

Follow us on:

LinkedIn

Share this post