Utfall av företrädesemission av units

Styrelsen för FarmPharma AB (publ) (”FarmPharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen” eller ”Emission”) som offentliggjordes den 26 februari 2021. I Företrädesnyemissionen emitteras 1 116 312 units till teckningskursen 2 kronor, vilket motsvarar en totalemissionslikvid om ca 2,23 MSEK.

Enligt den preliminära sammanställningen tecknades emissionen till 25% med företrädesrätt. Därtill tecknades 887 576 SEK utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget tecknades Emissionen till cirka 2,23 MSEK, motsvarande ca 42% procent. Totala emissionskostnader beräknas inte överstiga 0,30 MSEK.

”Jag och styrelsen är väldigt nöjda med utfallet av emissionen. Vi fortsätter utvecklingen av bolaget och produkter med en konkurrenskraftig hastighet. Kapitalet finansierar allt arbete som krävs för att kunna genomföra s.k. Proof-of-Concept utveckling av InterferOX,” – kommenterar Irina Zaitseva, VD för FarmPharma, – ”Jag vill passa på att tacka våra befintliga aktieägare för fortsatt förtroende och välkomna nya aktieägare till FarmPharma.”

Emissionslikviden från Erbjudandet kommer framför allt att användas enligt följande:

  • Vidareutveckling av Proof-of Concept för InterferOX
  • Rörelsekapital
  • Listning av Bolaget

More about FarmPharma:

FarmPharma AB operates in the development and distribution of veterinary products, and their first product is for prevention and treatment of bacterial and viral infections in cattle without the use of antibiotics. For more info please contact Irina Zaitseva, the company’s CEO.

Video presentation

Follow us on:

LinkedIn

Share this post

Utfall av företrädesemission av units

Styrelsen för FarmPharma AB (publ) (”FarmPharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen” eller ”Emission”) som offentliggjordes den 26 februari 2021. I Företrädesnyemissionen emitteras 1 116 312 units till teckningskursen 2 kronor, vilket motsvarar en totalemissionslikvid om ca 2,23 MSEK.

Enligt den preliminära sammanställningen tecknades emissionen till 25% med företrädesrätt. Därtill tecknades 887 576 SEK utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget tecknades Emissionen till cirka 2,23 MSEK, motsvarande ca 42% procent. Totala emissionskostnader beräknas inte överstiga 0,30 MSEK.

”Jag och styrelsen är väldigt nöjda med utfallet av emissionen. Vi fortsätter utvecklingen av bolaget och produkter med en konkurrenskraftig hastighet. Kapitalet finansierar allt arbete som krävs för att kunna genomföra s.k. Proof-of-Concept utveckling av InterferOX,” – kommenterar Irina Zaitseva, VD för FarmPharma, – ”Jag vill passa på att tacka våra befintliga aktieägare för fortsatt förtroende och välkomna nya aktieägare till FarmPharma.”

Emissionslikviden från Erbjudandet kommer framför allt att användas enligt följande:

  • Vidareutveckling av Proof-of Concept för InterferOX
  • Rörelsekapital
  • Listning av Bolaget

More about FarmPharma:

FarmPharma AB operates in the development and distribution of veterinary products, and their first product is for prevention and treatment of bacterial and viral infections in cattle without the use of antibiotics. For more info please contact Irina Zaitseva, the company’s CEO.

Video presentation

Follow us on:

LinkedIn

Share this post