Sista dag för teckning av optioner i serie TO1 är den 20 oktober

Teckning av optioner i serie TO1 påbörjades den 6 oktober 2021 och pågår till och med den 20 oktober 2021. Teckningskursen är 2,00 SEK per aktie. Vänligen meddela ditt depåinstitut om teckning av dina optioner senast den 19 oktober. Likvid för affären ska vara på depåkonto senast den 19 oktober.

VD-ordet i samband med teckningen (länk).

Noteringen av FarmPharma beräknas ske under 2022.

More about FarmPharma:

FarmPharma AB operates in the development and distribution of veterinary products, and their first product is for prevention and treatment of bacterial and viral infections in cattle without the use of antibiotics. For more info please contact Irina Zaitseva, the company’s CEO.

Video presentation

Follow us on:

LinkedIn

Share this post

Sista dag för teckning av optioner i serie TO1 är den 20 oktober

Teckning av optioner i serie TO1 påbörjades den 6 oktober 2021 och pågår till och med den 20 oktober 2021. Teckningskursen är 2,00 SEK per aktie. Vänligen meddela ditt depåinstitut om teckning av dina optioner senast den 19 oktober. Likvid för affären ska vara på depåkonto senast den 19 oktober.

VD-ordet i samband med teckningen (länk).

Noteringen av FarmPharma beräknas ske under 2022.

More about FarmPharma:

FarmPharma AB operates in the development and distribution of veterinary products, and their first product is for prevention and treatment of bacterial and viral infections in cattle without the use of antibiotics. For more info please contact Irina Zaitseva, the company’s CEO.

Video presentation

Follow us on:

LinkedIn

Share this post