Our News

Our News2021-02-19T14:47:18+01:00

Riktad nyemission om cirka 1,5 MSEK

FarmPharma AB genomför riktad nyemission om cirka 1,5 MSEK för ökad utvecklingstakt WED, DEC 1, 2021 10:00 CET Styrelsen för FarmPharma AB (publ) ("FarmPharma" eller [...]

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner (TO 1)

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner (TO 1)  TUE, NOV 2, 2021 10:00 CET FarmPharma AB (publ) (”FarmPharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner (TO 1). [...]

Go to Top