Förlängd teckningstid i pågående nyemission till 23 april 2021

Styrelsen i FarmPharma AB (publ) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga tiden för teckning av units i den pågående nyemissionen (såväl med som utan företrädesrätt). Ny slutdag för teckning blir den 23 april 2021.

Emissionsvillkoren framgår av det memorandum som tillsammans med anmälningssedel finns tillgängligt på FarmPharmas webbplats:

https://www.farmpharma.se/wp-content/uploads/2021/03/Memorandum-2021-FarmPharma-AB.pdf

Anledningen till förlängd teckningsperiod är att ge fler investerare möjlighet att ta del av

information om Bolagets verksamhet samt Emissionen.

More about FarmPharma:

FarmPharma AB operates in the development and distribution of veterinary products, and their first product is for prevention and treatment of bacterial and viral infections in cattle without the use of antibiotics. For more info please contact Irina Zaitseva, the company’s CEO.

Video presentation:

https://youtu.be/e1cPSC2PC70

Follow us on:

LinkedIn

Share this post

Förlängd teckningstid i pågående nyemission till 23 april 2021

Styrelsen i FarmPharma AB (publ) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga tiden för teckning av units i den pågående nyemissionen (såväl med som utan företrädesrätt). Ny slutdag för teckning blir den 23 april 2021.

Emissionsvillkoren framgår av det memorandum som tillsammans med anmälningssedel finns tillgängligt på FarmPharmas webbplats:

https://www.farmpharma.se/wp-content/uploads/2021/03/Memorandum-2021-FarmPharma-AB.pdf

Anledningen till förlängd teckningsperiod är att ge fler investerare möjlighet att ta del av

information om Bolagets verksamhet samt Emissionen.

More about FarmPharma:

FarmPharma AB operates in the development and distribution of veterinary products, and their first product is for prevention and treatment of bacterial and viral infections in cattle without the use of antibiotics. For more info please contact Irina Zaitseva, the company’s CEO.

Video presentation:

https://youtu.be/e1cPSC2PC70

Follow us on:

LinkedIn

Share this post