FarmPharma beviljas EU projektmedel SME instrument fas I

Som tidigare meddelats har FarmPharma AB, som är dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical Int. AB, skickat in en ansökan till Europeiska Kommissionen om ett SME instrument anslag inom ramen av Horizon 2020 programmet där banbrytande innovationsprojekt med en marknadsskapande potential kan få stöd. Företaget sökte medel ensamt för att genomföra en mer fördjupad och uppdaterad affärsplan för fortsatt framgångsrik utveckling av InterferOX. Projektet under namnet InFarm har nu fått beviljat anslag på 500 000 SEK vilket motsvarar hela det sökta beloppet och är taket för denna typ av anslag. Dessutom har projektet tilldelats en kostnadsfri internationell affärscoach som är finansierad av EASME och Tillväxtverket.

”Det är så lyxigt att få stöd från Europeiska Kommissionen för våra projekt och dessutom få bäst matchande affärscoach”, – kommenterar Iulia Karlsson, VD för FarmPharma. – Det är en kvalitetsstämpel för vår verksamhet och vi ska göra allt i vår makt för att fortsätta leverera på hög nivå och i hög takt”.

Mer om SMEi fas I

Mer om InterferOX

Source