Lyckad crowd funding av FarmPharma via FundedByMe

Den 20 juni i år startade FarmPharma AB en crowd funding kampanj för att få ihop finansiering till företagets vidareutveckling. Idag har 100% av minimimålet uppnåtts och mer än 50 investerare har valt att investera sina pengar i FarmPharmas framtid. Kampanjen avslutas klockan 23:59 den 18/9 2018, eller när det maximala finansieringsmålet är uppnått.

“Vi är väldigt nöjda över att FarmPharma har väckt ett så stort intresse bland investerare, – kommenterar Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical och FarmPharma, – men det är fortfarande ungefär 20 dagar kvar av kampanjen och nu jobbar vi intensivt med att hitta fler investerare för att nå maximala finansieringsmålet – 5 miljoner kronor”.

Mer om crowdfunding-kampanj

Mer om FarmPharma: FarmPharma AB är ett helägt dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical. Företaget verkar inom utveckling och distribution av veterinärmedicinska produkter, och deras första produkt är för prevention och behandling av bakterie- och virusinfektioner hos nötkreatur utan användning av antibiotika. Mer info finns på den här webbplatsen.

Källa